Tájékozódási túraversenyek Baranya Megyében – múlt

Tájékozódási túraverseny négy-öt  is volt egy-egy évben az évezred elején Baranya megyében.

A tájékozódási túraversenyzés a gyalogos természetjárás egyik izgalmas, versenyzős formája. Nem vitatjuk a többi gyaloglásfajta érdekességét, de természetesen róluk (séta, kirándulás, teljesítménytúra, kutyasétáltatás, satöbbi) ebben az írásban nem lesz szó. Első írásunk feladata a tájékozódási túraversenyzés történetének bemutatása.

A tájékozódási versenyzés magyarországi története

Említést kell tennünk az első magyar terepversenyről (más újságok szerint: mezei tájékozódási versenyről, tájékozódási erdei versenyről), amit a skandináv országokban népszerű verseny mintájára 1925. január 11-én, vasárnap rendezett a Munkás Testedző Egyesület. A hűvösvölgyi versenyen a bő 10 km-es távot a leggyorsabb versenyző 54 perc 23 másodperc alatt tette meg. 

A korabeli sajtó fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a 61 éves, antialkoholista, antinikotinista és vegetáriánus id. Ripszám Henrik hetedikként ért célba (67 perc 39 mp idővel). Ripszám bácsi csak azt sajnálta, hogy kicsit rövid volt a táv,  ha hosszabb lett volna, akkor feltétlenül megelőzte volna az előtte befutókat.  

Az 1925. januári versenyen a csapatversenyben az atléták megelőzték a turistákat, birkózókat és úszókat. Ez utóbb nem tűnik véletlennek, hiszen a versenyen a gyorsaság számított (bár a kiírás szerint a távot tetszés szerint futva vagy gyalogolva lehetett megtenni). Ugyanakkor a verseny előtt az atléták nem egyértelmű esélyesnek számíthattak, „korántsem bízhatnak abban, hogy feltétlenül ők végeznek az elsők között, mert a turisták tájékozódó képessége könnyen legyőzheti a jobban futókat”. A Nemzeti Sport újságírója talán abból indult ki, hogy az atléták vízkeresztkor tartott felkészítő futásán az egyik futó elveszett, és csak másnap a városban került elő.

A nagy jelentőségű, első Skandinávián kívüli tájfutóverseny lebonyolítása ifj. Ripszám Henrik és Reich Andor érdeme.

Ifjabb Ripszám Henrik (iparművész, festő, szobrász, távfutó és gyalogló bajnok) földink, Baranyában, Németbólyban született 1889-ben. A tájékozódási túraversenyeket a hadifogság után Svédországban töltött idő alatt ismerte meg. 

Az MTE a tavaszi mezei futóversenyekre felkészítés színesítési lehetőségeként rendezte meg a tájfutást. A legelső, januári verseny sikerén felbuzdulva november 15-én máris megrendezték a másodikat, attól sem kedvetlenedtek el, hogy más egyesületekből kevesen érkeztek. 

A Magyar Turista Egyesület kevésbé volt lelkes. A Turistaság és Alpinizmus újságban megjelent cikk írója úgy vélte, hogy a turistaság nem versenysport. Az 1926. évi harmadik verseny az ellenzők szerint mintha őket igazolta volna, ugyanis ezen a versenyen a futók a köd miatt alaposan eltévedtek. 

1927-ben elmaradt a rendezés, és az azt követő években sem volt verseny (egyes források szerint 1929-ben talán  volt verseny). A megtorpanásnak több oka is lehet:  ifj. Ripszám Henrik külföldre költözött, logisztikai nehézségek is voltak (1927-ben az útvonalon építkezés miatt nem engedélyezték a futást, az Erzsébet-kilátót sem adták oda öltöző céljára), a térképek szerzése is anyagi akadályokba ütközött, utóbb az atléták a kevésbé nyaktörő pályán futást választották, a turisták pedig idegenkedtek. 

Utóbb azt is gondolhatjuk, hogy a turisták inkább irigykedtek. 1934-ben már a turista szövetség égisze alatt, de jellegében inkább háziversenyként rendeztek tájékozódási terepgyakorlatot: március 22-én a Duna Sport Klub turistaszakosztálya rendezett versenyt. (Bár 1942-ig a Magyar Turista Szövetség kifejezetten ellenezte ezeket a terepgyakorlatokat.)

Ezen a versenyen nem a gyorsaságra helyezték a hangsúlyt, hanem a tájékozódásra, a verseny során büntetőpontokat lehetett „szerezni”, akár a túratempóhoz képest gyorsabb ellenőrzőponthoz érkezésért is. A verseny távja 25 km volt, a helyszínt a verseny előtti este közölték. 

A terepgyakorlatokat a katonai kiképzés szempontjából is hasznosnak ítélték, a ’40-es években ezért megnőtt a jelentőségük.

1950-ben rendeztek először hivatalos országos tájékozódási csapatbajnokságot – a Börzsönyben.

Tájékozódási versenyek Baranya megyében

Baranya megyei szervezett természetjárásról 1891-től kezdve beszélhetünk: ugyanabban az évben alakult meg a Mecsek Egyesület, amikor a Magyar Turista Egyesület. Az ’50-es években a természetjárás a sportszervezet  keretébe került, ezért a természetjárásban előtérbe került a versenyzés. (Akkori szervezeti helyzet: A Mecsek Egyesület 1945-ban megszűnt, létrejött az Országos Testnevelési és Sportbizottság, annak területi szervei; a megyei és városi TSB-k vezetése alatt működtek a társadalmi sportszövetségek, Baranyában a Baranya megyei Természetjáró Társadalmi Szövetség.) 

A természetjáró túraverseny sport hamar népszerű lett Baranyában is, a szakosztályok felváltva rendeztek versenyeket, vándorkupa versenyeket írtak ki. Közülük témánk szempontjából az 1950-ben alakult Pécsi Lendület SE érdekes (1958-tól Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör), a POEÜ fontos szerepet töltött be a legutóbbi időkig a túraverseny-rendezésben. Éppen a Pécsi Lendülethez kötődik az is, miért nincs Baranyában Mecsek Kupa tájékozódási túraverseny: a Lendület által alapított Béke vándordíjat egy csapat véglegesen elnyerte, ennek pótlására az akkori megyei szövetség örökös vándordíjas versenyt, a Mecsek Kupát hirdette. A Mecsek Kupa tájfutóversenyként ma is létező verseny. 

Az 1950-es évről két fontos információ: ebben az évben elrendelték a térképek kötelező beszolgáltatását, ezért ekkortól csak engedélyezett fekete-fehér másolatokon lehetett versenyezni. 1954-ig a versenyek turistatérkép segítségével zajlottak, 1954-ben kaptak először 1:50 000 méretarányú katonai térképet a versenyzők, amit aztán vissza kellett adniuk.

Az 1950-es év másik, vidámabb, Baranyához kötődő újdonsága: a pünkösdkor rendezett első éjjel-nappali váltóverseny a Mecsekben.

A természetjárás versenysport fejlődött, változott – az ’50-es évek elején új sportág, a tájfutás alakult ki. 1953-ban új verseny- és minősítési szabályzat lépett életbe, a természetjárást és a tájfutást különválasztották. 1958-ban új pontozásos minősítéssel a túrázók és a tájékozódási versenyzők teljesítménye elválasztásra került. A hivatalos szétválás 1970-ben történt meg, ekkor alakult Magyar Tájékozódási Futó Szövetség. 

Két vélemény erről: 

„10 éves küzdelem után eldőlt a nagy vita: a sporthivatal végre hozzájárult a tájékozódási futás önállósításához. […] Nagy könnyebbséget jelentett, hogy ettől kezdve nem kellett részt venni a turisták gondjait tárgyaló MTSZ ülésein, így minden időnket és erőnket a tájfutásra tudtuk fordítani.” Vizkelety László: 35 éves a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség és egy kis tájfutó történelem 1970–2004. Budapest, 2004.

„1970 januárjában – közös megegyezéssel – a tájfutók kiváltak a Természetbarát Szövetség keretéből és önálló szakszövetséget […] alkottak. Ettől kezdve a Természetbarát Szövetség, illetve a szakosztályok több energiát tudtak fordítani a túratevékenységre, a természetvédelemre.”  Baranya megye szervezett természetjárásának 100 éves története. Szerk.: Göbölös István. Pécs, 1991.

Tájékozódási túraversenyek Baranya megyében

A Baranya megyei túraversenyzésben az alakult ki az 1990-es évek elején, hogy a profik pályáit tájfutótérképen, a haladók és a kezdők pályáit pedig turistatérképen jelölték ki, a versenyt bővítették természetjárással kapcsolatos elméleti és ügyességi vetélkedőkkel.  

A tájékozódási túraversenyzésnek új lendületet adott az országos tájékozódási csapatbajnokság elindulása 1998-ban. A bajnokság elindulásában és a szabályzat kialakításában a Baranya Megyei Természetjáró Szövetségnek van érdeme.

Ábránk – kényelmi szempontok figyelembevételével – 1998-tól, a Magyar Természetbarát Szövetség által meghirdetett  országos tájékozódási csapatbajnokság első évétől kezdve tartalmazza a Baranya megyében versenyeket, de természetesen korábban is voltak tájékozódási túraversenyek.

A Tubes Kupa tájékozódási túraverseny nem kisebb nemes cél érdekében indult el, mint a tubesi kilátó építésének támogatására. 1992. szeptember 12-én rendezték az első Tubes Kupát, melyen 62 csapat vett részt. 1994-ben, 1995-ben és 1996-ban – Tubes Juve Kupa néven, 1997-ben pedig  – Zsolnay-Tubes Kupa néven rendezték.  

A ‘90-es évek közepén rendezték az Akela Kupát, ami nem lett a bajnokság része, de több évben sok fiatal számára jelentette az elméletben tanult tájékozódási ismeretek gyakorlati kipróbálásnak lehetőségét.

Az országos tájékozódási túraverseny csapatbajnokság első évének második versenyén, a Tavaszi Kupán 488-an vettek részt, ami több mint egyharmaddal volt több az 1997. évi indulók számánál. 1998-ban a 9. Tavaszi Kupát rendezték.  

A bajnokság első évének harmadik baranyai versenye a 2. ElSant Kupa volt. Az ElSant Kupa egy-két évben nem volt a bajnokság része, de a bajnokság 9. évétől egyedüli versenyként képviselte Baranya megyét. 2007-ben a rendezők sorában szerepelt a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, a POEÜ túraszakosztály, a PVM SE, a PITE, a Mecsek Egyesület és az ElSant vállalkozás. A felsorolt szervezeten kívül az Old Jumpers Túraszakosztály szervezett még versenyeket a bajnokságban. Az ElSant Kupát utoljára 2011-ben rendezték meg.

A Baranya megyei civil szervezeteken kívül – a kedvező tájfutótérképes lehetőségeket kihasználva – egyes években, 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban, 2016-ban és 2019-ben – a Tolna megyei Demeter Egyesület rendezett Baranya megyében tájékozódási túraversenyt, a Bakancsos Atom Kupát. 

A Baranya megyében megrendezett természetjáró tájékozódási túraversenyek országosan ismertek és népszerűek, és jó színvonalon rendezettek voltak. A túraversenyek nem valósulhattak volna meg a rendezők lelkes, önkéntes munkája nélkül, a versenyek mögött álló személyeket külön tervezzük bemutatni.

Azt a „hagyományt”, hogy 2011 óta Baranya megyei szervezésű tájékozódási túraversenyt nem rendeznek  a Mecsekben, 2023-ban megszakítjuk. A rendezés folyamatairól ebben a blogban fogunk beszámolni. 

Források: 

8 órai újság, 1925. január 13. 

Az Újság, 1925. január 13. 

Baranya megye szervezett természetjárásának 100 éves története. Szerk.: Göbölös István. Pécs, 1991.

Népszava, 1925. január 6. 

Tájfutók Évkönyve. Szélrózsa, 1979. 

Turisták Lapja, 1938. február

Vizkelety László: 35 éves a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség és egy kis tájfutó történelem 1970–2004. Budapest, 2004.

Fotó: terepverseny Bátaapátiban, VOTT, 2008.

[jé]